GEO - INFORMACIÓ

geo-informacio

(GEO)INFORMACIÓ

Que fem?

GEOLOCALITZEM, GESTIONEMORDENEM VALORITZEM les dades disperses pel territori per a una millor gestió, planificació, optimització i estalvi de recursos, gràcies a l’aprofitament de la geoinformació. 

TREBALLEM en tot el cicle de la geoinformació: realitzem inventaris a peu de carrer, fem consultoria de dades i realitzem el seu manteniment a posteriori.

Treballem les dades mitjançant eines GIS (SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA) i tenim flexibilitat per tal que aquestes puguin ser integrades en qualsevol sistema d’informació territorial, tant de visors cartogràfics ja en funcionament del client,  com per a la generació de mapes online o mapes per ser integrats en webs (GoogleMaps, CartoDB, Instamaps, etc.) fins a l’estructuració de sistemes de bases de dades per ser treballades amb eines més tradicionals (Gis d’escriptori, Fulles de càlcul, etc.)

Podem construir GIS CORPORATIUS o Sistemes d’Informació Territorial pel client mitjançant eines Open Source que faciliten la reducció i optimització de costos.

Realitzem anàlisi de les dades i  CONSULTORIA GIS. Podem creuar la informació geolocalitzada amb altres capes per fer un detallat estudi de les relacions amb els diferents elements del seu entorn. Disposem d’eines GIS que permeten fer estudis des de Geomarketing fins a Impactes visuals i paisatgístics.

Tanmateix també fem manteniment de les dades pròpies del client per tal de mantenir en funcionament el GIS CORPORATIU, mapes online, informació de bases de dades, etc. 

Pots veure tots els nostres projectes realitzats sobre Geo Informació en el següent enllaç: