Peritatge Judicial

(PJ) PERITATGE JUDICIAL

El/la expert/a Geògraf/a treballa en temes relacionats amb el territori i, sobretot, és un/a especialista en localitzar, descriure i explicar el perquè de la situació exacta dels elements en el territori.

És també un/a expert/a en la descripció des d’una perspectiva històrica, però també actual i quantificada.

Fruit dels nostres coneixements acadèmics i, sobretot, de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentem com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. 

Pots veure tots els nostres projectes realitzats sobre Peritatge Judicial en el següent enllaç: