Sport tècnic per a la gestió de la implantació del programa “Superilles de la ciutat de Barcelona. Integració de la xarxa d’Eixos Cívics amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat” 2016 – 2020

Gran projecte d’assistència tècnica en mobilitat i espai públic per a la implantació de les Superilles a la ciutat de Barcelona. Realitzat en UTE des de l’any 2016, es tracten totes les xarxes de mobilitat del municipi i es proposen solucions tècniques efectives i variades. Solucions forma part de l’equip com a experts en GIS, espai urbà i mobilitat.