Oferim SOLUCIONS INTEGRALS dels elements existents en el TERRITORI, seguint els preceptes de la sostenibilitat ambiental, paisatgística i social, sense oblidar LES NECESSITATS DEL CLIENT i amb l’objectiu de posar en valor aquests elements des de una perspectiva de BENEFICI MUTU I COMÚ.

Deixem a la vostra disposició el catàleg d’empresa que us podeu descarregar en aquest enllaç: Solucions_Catàleg.

Els nostres serveis s’estructuren en diverses branques:

vat

(VAT) VALOR AFEGIT AL TERRITORI

 • Localitzem al territori aquells ESPAIS en desús i en risc de deteriorament però que tenen un alt valor afegit (per motius patrimonials, naturals, socials, etc.) i que mostren un fort potencial de rehabilitació i d’ús.
 • Recopilem en un MAPA tots aquests espais i en gestionem la seva informació.
 • Realitzem PLANS ESTRATÈGICS  per avaluar el potencial d’aquests espais.
 • Fem el seguiment, busquem finançament i executem el projecte de la MÀ DELS ACTORS/AGENTS TERRITORIALS.
 • Pots trobar tota la informació a www.espaisvat.cat.
geo

(GEO)INFORMACIÓ

 • GEOLOCALITZEM, GESTIONEM, ORDENEM i VALORITZEM les dades disperses pel territori per a una millor gestió, planificació, optimització i estalvi de recursos, gràcies a l’aprofitament de la geoinformació. 
 • TREBALLEM en tot el cicle de la geoinformació: realitzem inventaris a peu de carrer, fem consultoria de dades i realitzem el seu manteniment a posteriori.
 • Treballem les dades mitjançant eines GIS (SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA) i tenim flexibilitat per tal que aquestes puguin ser integrades en qualsevol sistema d’informació territorial, tant de visors cartogràfics ja en funcionament del client,  com per a la generació de mapes online o mapes per ser integrats en webs (GoogleMaps, CartoDB, Instamaps, etc.) fins a l’estructuració de sistemes de bases de dades per ser treballades amb eines més tradicionals (Gis d’escriptori, Fulles de càlcul, etc.)
 • Podem construir GIS CORPORATIUS o Sistemes d’Informació Territorial pel client mitjançant eines Open Source que faciliten la reducció i optimització de costos.
 • Realitzem anàlisi de les dades i  CONSULTORIA GIS. Podem creuar la informació geolocalitzada amb altres capes per fer un detallat estudi de les relacions amb els diferents elements del seu entorn. Disposem d’eines GIS que permeten fer estudis des de Geomarketing fins a Impactes visuals i paisatgístics. 
 • Tanmateix també fem manteniment de les dades pròpies del client per tal de mantenir en funcionament el GIS CORPORATIU, mapes online, informació de bases de dades, etc. 
 • Consulteu el catàleg del nostre servei d’AUDITORIA CARTOGRÀFICA MUNICIPAL
consultoria2

(CT) CONSULTORIA TERRITORIAL

Realitzem tots aquells plans, estudis o consultories específiques que tenen a veure amb un rerefons territorial. Tot i que sovint estan molt interrelacionades i son constantment utilitzades en els anteriors serveis, les nostres funcions es poden enquadrar en les següents àrees temàtiques:

 • ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANA: Plans Territorials, Plans Urbanistics, Plans de Mobilitat i Accessibilitat.
 • MEDI AMBIENT: Estudis d’Impacte Ambiental i Sostenibilitat Ambiental, Estudis de riscos naturals.
 • PAISATGE: Catàleg i Estudi de Paisatge.
 • ESTUDIS: Estudis urbans, socioeconòmics i demogràfics.
 • INVENTARIS: Inventaris d’elements que es puguin geolocalitzar: Mobiliari urbà, arbrat, locals, etc.
 • CARTOGRAFIA-GIS/TIG: Cartografia i Sig a demanda, Consultoria Gis i Geomarketing.

 

peritatge

(PJ) PERITATGE JUDICIAL

El/la expert/a Geògraf/a treballa en temes relacionats amb el territori i sobretot és un/a especialista en localitzar, descriure i explicar el perque de la situació exacta dels elements en el territori. Es també un/a expert/a en la descripció des d’una perspectiva històrica però també actual i quantificada.
Fruit dels nostres coneixements acadèmics i sobretot de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentamos com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. Us podeu descarregar un catàleg d’aquest servei en el següent enllaç:

Solucions Peritatges

 Som membres de l’Associació Catalana de Perits, on el José Ruiz és el soci núm. 436.