Generació i manteniment de la informació dels Poligons d’Activitat Econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2019 – 2020

Un extens treball de camp i de gabinet (GIS) per a recollir les dades dels polígons d’activitat econòmica (200) de tota l’àrea metropolitana de Barcelona i generar 3 datasets per integrar-ho a un futur sistema d’informació dels PAEs de l’AMB. Els tres datasets integren dades de l’estat dels polígons a nivell de carrer, dades dels immobles buits i dades de les empreses actives.