La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, ofereix un premi a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana o territorial de Catalunya o bé a un projecte o proposta d’ordenació d’una àrea territorial o urbana de Catalunya.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2011, a les 13 hores.El lliurament del premi serà durant el mes d’abril de 2012.

Per a més informació podeu consultar el seguent link:

http://www.iec.cat/institucio/documents/premis_filials_conv2012.pdf