SOLUCIONS LOCALS I COMERÇOS

Solucions Geogràfiques ofereix un servei integral per a conèixer el comerç i els locals situats a la via pública dels nuclis urbans dels municipis o a qualsevol altre àmbit territorial: Solucions Locals i Comerços.

Solucions Locals i Comerços genera una base de dades territorial, preparada per a obtenir la informació dels locals comercials de les ciutats i els pobles. A més preveu un manteniment de les dades perquè aquesta base esdevingui actualitzada al llarg del temps.

Solucions Locals i Comerços s’aconsegueix mitjançant recollida de dades a camp, especialitat de l’empresa, generant una base de dades geolocalitzada (geodatabase) de cada comerç i de cada local. Aquesta base es pot creuar amb altres capes digitals: cadastre, urbanisme, mobilitat, etc.

Solucions Locals i Comerços elabora un informe amb l’explotació de les principals dades, que pot servir per a qualsevol document d’estratègia o planificació comercial.

Solucions Locals i Comerços obté informació de cada comerç, la seva classificació d’activitat, el nom, l’adreça i també es poden afegir fotografies de cada local.

En definitiva, tenir el coneixement de la tipologia i la ubicació dels comerços i activitats en planta baixa permet tenir una informació molt valuosa d’una gran part del teixit econòmic urbà de les ciutats i pobles del nostre entorn. La recollida de dades periòdica de comerços permet:

– Tenir les tipologies de comerç classificades i ubicades territorialment
– Tenir ubicacions dels locals en venda / lloguer / Traspàs
– Identificar clústers d’activitats
– Identificar els locals buits tancats (persianes baixades)
– Identificar concentracions d’activitats, com el sector de la restauració, hoteleria i altres
– Fer evolucions històriques dels comerços actius, buits i de les activitats
– Treure ràtios d’ocupació dels espais i de l’evolució de les activitats
– Realitzar estudis de comerç local
– Permet detectar les zones i els espais amb més possibilitats comercials
– Permet millorar o ajustar el pla d’usos comercial
– Fer recomanacions urbanístiques i de mobilitat per les zones amb més concentracions comercials
– Establir estratègies de millora del comerç local i del comerç en general
– Etc.

SI ESTEU INTERESSATS CONTACTEU AMB NOSALTRES:
INFO@SOLUCIONSGEOGRAFIQUES.INFO