A part d’informar-vos de totes aquelles novetats, referents  a cursos, seminaris, congressos , etc…,que estiguin relacionats amb la geografia, es també la nostra intenció, fer cinc cèntims d’aquells cursos que hem realitzat últimament, per si algú de vosaltres estigués interessat en realitzar-los en properes edicions.
Així doncs, dins l’àmbit de la recuperació paisatgística i fluvial,  destaquem l’últim curs on hem participat. Ha estat organitzat pel CIREF(Centro Ibérico de restauración fluvial i ecològica) i respon al títol: “Principios básicos de restauración fluvial  y ecológica. Herramienta fundamental para implementar el buen estado ecológico de los ríos”. S’ha tractat la hidrogeomorfologia i la  restauració fluvial com interacció per al bon estat ecològic del rius. De la mateixa manera, se’ns ha explicat la restauració fluvial com a eina per a la millora de la integritat ecològica dels rius i la disminució de riscos associats a períodes extrems(conca mediterrània).
Creiem important la participació dels geògrafs/es en la planificació dels diferents espais que conformen la nostra realitat (espai urbà, espai natural) i en la integració d’aquests dos espais,  destacant la importància dels rius metropolitans com a estructuradors de l’espai urbà que ens envolta.