jose

Jose Ruiz

 • LinkedIn-16
 • Twitter-Bird-16

Llicenciat en Geografia per la UAB i Màster en GIS (UNIGIS). Ha treballat com a tècnic de GIS al projecte Geobase del Colegio de Registradores de la Propiedad i en SENER realitzant cartografia sobre riscos d’inundabilitat. Es col·laborador en temes de cartografia i GIS en la Xarxa de Custòdia del Territori. Membre 1515 del Col·legi de Geògrafs. Exerceix com a Perit Judicial del Col·legi de Geògrafs.

marc

Marc Vila

 • LinkedIn-16
 • Twitter-Bird-16

Llicenciat en Geografia per la UB i Màster en GIS (IEEC). Ha treballat en l’àmbit de la consultoria privada i també de la empresa pública. La seva experiència professional s’ha centrat en les tecnologíes GIS/TIG aplicades a projectes, en planificació urbana, territorial, ambiental i en mobilitat i transports. Membre 1312, exerceix com a visador i perit judicial del Colegio de Geógrafos. Es també membre de l’ACTIG.

laia_solgeo

Laia Mojica

 • LinkedIn-16
 • Twitter-Bird-16

Doctora europea en Territori, Patrimoni i Paisatge. Magíster en economia urbana, i gestió i valoracions urbanes i immobiliàries. Ha treballat com a investigadora a la Universitat de Lleida, consultora tècnica dels Plans de Desenvolupament Rural, tècnica estadística i cartògrafa. Sòcia 2487 del Col·legi de Geògrafs. L’any 2010 va guanyar el premi Lluís Cassasas i Simó, atorgat per l’Institut d’Estudis Catalans.

SOLUCIONS disposa d’un important nucli de COL·LABORADORS que ens ajuden a cobrir aquelles necessitats més específiques que puguin requerir els nostres serveis:

 • Xavier GARCIA GALINDO LinkedIn-16 Biòleg i Ambientòleg especialista en estudis mediambientals de projectes d’infraestructures i urbanístics
 • Jordi RUIZ JIMENEZ LinkedIn-16   Enginyer Tècnic en Informàtica
 • David MARTINEZ CODINA LinkedIn-16   Enginyer Tècnic en Obres Públiques
 • Alberto RODRIGUEZ VILLARREAL LinkedIn-16   Llicenciat en Geografia
 • Gemma SOLÉ MASSÓ LinkedIn-16  Llicenciada en Geografia
 • Marc COY OLEA LinkedIn-16  Llicenciat en Geografia, estudiant Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica