L’objecte d’aquest post és presentar un estudi que ens van encomanar: La realització d’una comparativa per comprovar la distancia recorreguda entre els productes d’una cistella dels proveïdors de l’Associació de consumidors Remenant les Cireres (Sabadell) i la distancia recorreguda per productes equivalents d’una gran superfície. En tots dos casos el punt de destí és la ciutat de Sabadell. Es planteja el document amb la informació facilitada per Remenant les cireres en el seu full de comandes setmanals. A partir d’aquest hem fet una selecció de 48 productes alimentaris de diferent
tipologia.
A continuació s’explica cronològicament, la metodologia de treball que hem seguit per la realització de les diferents tasques necessàries per assolir l’objectiu:
·     Anàlisi de la fulla de comandes de l’Associació Remenant les cireres. Selecció de 48 productes alimentaris.  Traspassar-ho a una fulla de càlcul per tal de disposar del municipi de cada productor. Paral·lelament mitjançant un catàleg online dels productes equivalents d’una gran superfície hem realitzat la mateixa operació.
·     Una vegada disposàvem de les adreces hem fet el càlcul de la distancia en quilòmetres del municipi d’origen fins a Sabadell. Hem utilitzat l’eina de càlcul de distancia en carretera de google maps.
·      El següent pas ha estat la georeferenciació de les adreces dels productors per tal de poder generar la cartografia amb la localització exacta dels municipis productors.
·      També hem volgut veure l’impacte de les distancies en la generació d’emissions de CO2.
·     Amb tota la informació recollida i amb la cartografia realitzada (localització de la finca), hem redactat aquest informe.
En el moment de realitzar l’estudi teníem la impressió que els quilòmetres recorreguts per una cistella de productes d’una gran superfície seria superior al d’una associació de consumidors que té com a un dels seus valors la proximitat dels productors. No obstant no en podíem saber amb exactitud quina és la diferència.  
Prèviament, cal dir que hem intentat fer una cistella el més variada possible de productes alimentaris, on hem inclòs verdures, fruita, làctics, aviram, porc, pa, vi, cervesa, etc. Els productes de referència han estat els de l’associació de Remenant les cireres i per fer la comparativa hem agafat productes equivalents d’un catàleg online d’una gran superfície.
De l’anàlisi d’aquests resultats se’n deriven les següents dades principals:
·     Tan sols un dels 48 productes de la cistella de les cireres té el seu origen més enllà de les fronteres de Catalunya. Estem parlant de la mozzarella importada des d’Itàlia.
·     De la cistella de la gran superfície exactament el 50% (24 productes)procedeixen de fora de Catalunya i d’aquests 3 de fora d’Espanya, tots ells d’Itàlia.
·     El total de quilòmetres recorreguts des del punt de producció de cadascun dels productors dels productes de Remenant les cireres fins a Sabadell és de 5.101 kms.
·      El total de quilòmetres recorreguts des del punt de producció de cadascun dels productors dels productes de la gran superfície fins a Sabadell és de 19.343 kms.
·      La distancia mitjana de cada producte de Remenant les Cireres és de 106 kms. mentre que la distancia mitjana de cada producte de la gran superfície
és de 403 kms.

3. Localització dels productors.

Hem volgut georeferenciar els municipis d’origen dels productors per tal d’observar la seva distribució en un mapa. A continuació en presentem els resultats.

3.1 La cistella de Remenant les Cireres

Tan sols donant una ràpida lectura al mapa observem l’aposta de l’associació pel consum local i de proximitat. Com ja hem esmentat amb anterioritat tan sols un dels productes de la cistella té el seu origen fora de Catalunya. S’importen productes de tan sols dues regions.

                                                                                         
Fig. 1.
LOCALITZACIÓ PRODUCTORS ASSOCIACIÓ REMENANT LES CIRERES

Font: Solucions elaboració pròpia

3.2 La cistella d’una gran superfície

Observem una distribució d’orígens dels productes molt més dispersa pel territori de la península. En aquest cas la cistella de la gran superfície tan sols el 50% dels productes tenen el seu origen dins de Catalunya. S’importen productes de dos Estats (Italia i Espanya) i de 12 regions diferents.
Font: Solucions elaboració pròpia

3.3 Comparativa

Hem volgut fer un mapa conjunt amb els orígens de les dues cistelles per visualitzar d’una manera més clara les diferencies en els orígens.
Font: Solucions elaboració pròpia

4. L’impacte del transport. La generació d’emissions de CO2

Com que ja disposem de les dades dels kms. recorreguts per totes dues cistelles hem pensat que seria molt interessant veure el diferent impacte de la generació d’emissions del CO2 del transport d’una i altra cistella.
Per tal de fer el càlcul hem considerat un viatge setmanal entre origen i destí durant un any, és a dir, hem agrupat les emissions setmanals de recórrer 5101 kms d’una banda i de recórrer 19343 kms. de l’altre.
El resultat és ben diferenciat ja que la cistella de Remenant les cireres genera unes emissions de CO2 per transport de 50’4 tones/any mentre que la cistella d’una gran superfície en genera 191 tones/any
Per realitzar els càlculs hem utilitzat la calculadora de http://www.terra.org/calc/

 

Font: Solucions elaboració pròpia

5. Conclusions

Queda clara l’aposta pels productes locals i de proximitat de l’associació Remenant les cireres ja que d’una cistella de productes equivalents aquests recorren gairebé una quarta part dels kms. recorreguts per una cistella de productes d’una gran superfície.
Tanmateix l’impacte que el transport d’aquests productes generen al medi ambient es ben diferenciat essent gairebé també quatre vegades inferiors les emissions de CO2 generades pel transport de la cistella de Remenant les cireres que la cistella dels productes d’una gran superfície.
En definitiva en un mon globalitzat i amb tanta oferta per al consumidor considerem que aquest breu informe pot esdevenir una eina pedagògica per veure l’impacte de la pressa de decisions al moment de comprar un producte o un altre.