Aquest cap de setmana participarem de l’Aplec d’Agricultura Urbana què és realitzarà a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona.
En col·laboració amb els companys d’Hort Ciutat hem dissenyat un MAPA de totes les terrasses dels edificis de la ciutat de Barcelona.
Què hi conté aquest MAPA?

 

 

En aquest MAPA podrem localitzar totes aquelles terrasses on potencialment és podria instal·lar un hort urbà considerant aquelles amb una superfície major als 5 m2.
Tanmateix per cadascuna de les terrasses hem fet una sèrie de càlculs individualitzats en funció de la seva superfície que contemplen:
  1. La superfície total de cada terrassa en m2.
  2. La superfície que ocuparía l’Hort, un 40% del total de la superfície disponible.
  3. Una estimació dels Kgs de verdura que és produirien.
  4. La quantitat de pluja que podria recollir l’hort en funció de la pluviometria mitjana de la ciutat de Barcelona.
  5. El cost estimat en Euros d’instal·lar l’hort
  6. Una estimació en Euros del valor de les verdures produïdes.
Tot això i molt més ho presentarem dissabte 6 de Juny durant l’Aplec d’Agricultura Urbana què és celebrarà a Barcelona.
Us hi esperem!!!
 PD: Aquí us deixem el MAPA