OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE MOBILITAT URBANA AMB EL CENS DE GUALS DE VEHICLES

Conèixer la quantitat, tipus i distribució dels guals de vehicles a la ciutat és crucial per a la planificació i gestió de la infraestructura viària.

El cens de guals de vehicles és una eina essencial per a qualsevol ajuntament que aspiri a una gestió eficient de la mobilitat urbana. Més enllà de ser un inventari, aquest cens proporciona informació fonamental per a la planificació, el desenvolupament i la implementació de polítiques públiques destinades a millorar la circulació, ordenar la informació i detectar problemes i/o incidències.

Els guals poden tenir un impacte significatiu en la circulació i la seguretat viària. Per aquesta raó, és important que els ajuntaments realitzin un cens detallat dels guals de vehicles de les ciutats.

A Solucions Geogràfiques, realitzem censos de guals i ordenem les dades segons les necessitats de cada client, sigui amb fulls d’Excel o amb plànols de la ciutat on es pot veure la informació de manera més gràfica.
Per què cal fer un cens de guals?

Per ordenar la informació: és possible que l’ajuntament o ens públic disposi de la informació dels guals que hi ha a la ciutat o poble, però no estigui ordenada i/o classificada de forma digital i de fàcil accés.
Per actualitzar expedients: amb el cens de guals es poden identificar aquells guals que no estan vigents, però tenen placa, que no estan pintats o fins i tot que no estan registrats.
Per saber l’estat de conservació: es poden trobar guals que no estan ben senyalitzats, mal pintats o que fins i tot envaeixen part de la via que no els correspon. D’aquesta manera es pot avisar als propietaris de les accions que cal fer per mantenir el gual.
Per detectar frau: és possible trobar plaques de gual falses o no registrades correctament que no estiguin registrats i no s’apliqui la taxa corresponent.

En resum, el cens de guals de vehicles és una eina útil per als ajuntaments en la seva missió de gestionar eficaçment l’espai públic i garantir una mobilitat urbana segura i sostenible. Realitzar aquest cens i mantenir-lo actualitzat garantirà un control dels guals de vehicles així com un ús adequat.