Arriba la tardor i també ho fan les primeres llevantades de la temporada. Els temporals de llevant van acompanyats de vent i pluges fortes, i afecten principalment a la costa.

El desbordament de cursos fluvials i el fort onatge produeixen inundacions. Més enllà d’afectacions puntuals per trencament d’infraestructures de regulació o acumulació (embassaments, preses o dipòsits), les zones inundables són sempre les mateixes: la litologia, la geomorfologia i els elements interposats en els cursos hidrogràfics determinaran la capacitat de drenatge de cada territori.

Ara bé, el risc d’inundabilitat es tradueix en perill quan s’hi interposen activitats humanes. Com es pot observar en els mapes següents, són moltes les zones potencialment inundables determinades pel pla protecció civil Inuncat de la Generalitat de Catalunya que han estat urbanitzades.

 

Tal com exposa l’Agència Catalana de l’Aigua, degut a l’efecte del canvi climàtic es preveu un augment sobre la freqüència i magnitud de les inundacions. Tot i així, són nombroses les zones inundables qualificades com a urbanitzables.