A cotinuació us facilitem la presentació que en la jornada de l’11 de novembre de 2015 el nostre company Marc Vila va realitzar durant els BIT de SIG, organitzat per l’ACTIG, en el marc del XIV Fòrum TIG-SIG que es va desenvolupar al Mobile World Center de Barcelona.

Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig from SolucionsGeografiques