La tercera entrega de respostes de candidats amb formació de Geògrafs a les eleccions municipals. En aquest cas el Joan García, candidat i cap de llista de Ciutadans a l’alcaldia de Sabadell. Curiosament a Sabadell hi ha dos caps de llista Geògrafs, en Joan i en Maties Serracant de la Crida. A continuació us deixem les seves respostes al nostre qüestionari:
1.Com un  Geògraf arriba a postular-se per a les llistes d’un municipi?
Es una decisió que té més a veure amb les meves inquietuds personals com a ciutadà que com a geògraf, tot i que crec que el concepte territorial que pot aportar un geògraf està molt a prop de les necessitats de la política i molt més encara de la gestió política.
2.    Quines eines considera que li ha aportat la Geografia i que li ajudaran en la seva tasca diària dins de l’Ajuntament?
Visió territorial, l’accent transversal i multidisciplinar i la capacitat analítica, són eines que crec necessàries per una bona gestió pública.
3.    Creu que la informació geogràfica i la cartografia són eines cabdals en la gestió diària dels municipis? 
Ho són. De fet crec que són eines de coneixement de la realitat
4.    Creu que un regidor (alcalde) geògraf, pot assolir el repte d’analitzar les sinèrgies territorials (sovint supramunicipals) per sobre dels interessos estrictament locals?
Crec que sí. Un geògraf pot ser un bon gestor públic, de fet el treball dels geògrafs a l’administració com a tècnics, sol ésser dirigida cap a àrees de gestió. El concepte clau, torno a dir, es la nostra visió transversal i territorial.
5.    Un geògraf pot generar una visió en política, més àmplia i global que altres disciplines. Sovint són economistes, advocats, politòlegs, inclús metges, els perfils que més alcaldies i regidories ocupen a Catalunya. Creu que falten geògrafs?
Sí, hi falten.
6.    En cas de resposta positiva en la pregunta anterior: Quins poden ser els motius perquè no hi hagi una presència molt destacada en la gestió municipal per part de geògrafs (tant a nivell tècnic com polític)?

Es una qüestió de dinàmiques, perquè al món anglosaxó el geògraf es una peça clau a la gestió pública. Necessitem, com a altres temes, un canvi de mentalitat.

7.    Catalunya té un problema històric de manca de figures de plantejament territorial. El Pla General Territorial de Catalunya (PTGC) de 1995 no ha tingut el desplegament que mereixia, tant a nivell parcial com sectorial. Què inconvenients origina aquesta realitat a nivell local, en l’urbanisme, els grans sistemes generals, infraestructures, etc.?
La falta d’aplicació del planejament territorial ha creat i continuarà creant, greus problemes de desequilibri territorial, una manca greu d’eficàcia en les iniciatives urbanístiques locals i un greu malbaratament de diners públics. És molt complicat aprofitar sinèrgies intermunicipals, sense una eina de planejament superior implementada correctament.
8.    Creu que el municipi és certament, l’espai ideal per desenvolupar aquella màxima del “pensa global, actua local”?
El problema municipal, no es tant com pensar o actuar, sinó es tracta més de saber amb què actuar. Hi ha un greu problema de finançament de les competències municipals i això limita bona part del que el món local pot arribar a fer. Aquest sí que és un tema molt important, que el ciutadà desconeix i que afecta molt directament al seu entorn més directe.
9.    Té alguna experiència professional com a Geògraf?
Sí. Com analista GIS.
10. Amb la seva experiència municipal/professional recomanaria fer alguna modificació als estudis de Geografia?

Crec que els estudis s’han d’orientar molt més cap a les sortides professionals que té la geografia, inclús des d’un punt de vista de la emprenedoria, un camí que acostuma  a marginar-se als estudis com els nostres. Hem de fer professionals de la geografia, no graduats.

11. Si pogués tornar al passat, tornaria a estudiar Geografia?
Sí.
12. Per acabar. Com encara les pròximes eleccions?
Amb il·lusió i amb ganes de treballar. Es un plaer i un honor treballar per la meva ciutat.