El passat dimarts 14 de setembre vam participar en la presentació de l’estudi que hem realitzat durant el primer semestre de l’any als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental.

L’informe titulat “Estudi i definició de les línies de millora de les condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental” pretenia analitzar diversos paràmetres vinculats a mobilitat i urbanisme de cadascun del 126 PAE de la comarca.

   

A la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental hi ha penjat els resultats per tal que puguin ser consultats pels diferents ajuntaments, administracions, entitats, empreses i ciutadans.

https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/poligons-dactivitat-economica/

També aprofitant aquesta presentació des de Ràdio Granollers al matí del dimecres 15 van entrevista al nostre company Marc Vila en relació a l’estudi presentat. Aquí us deixem el link de l’entrevista

https://radiogranollers.alacarta.cat/la-informacio-de-serveis/capitol/punt-informatiu-1130-15-09-2021

Els resultats d’aquest estudi han d’ajudar a definir noves polítiques de millores al conjunt dels PAE, així com a eina bàsica per conèixer la situació actual que ha de ser el punt de partida en la planificació futura.