Com a corredors de fons sense marques importants, excursionistes sense cap tipus de cim destacable al nostre currículum, “bikers” sense cap gran volta a les nostres cames, però, amb una gran esperit esportiu amateur del que fem “gala”. Volem fusionar amb el següent article algunes de les nostres grans passions, l’esport, la planificació territorial i el paisatge.

Per posar-nos en forma i fer esport, qualsevol lloc pot ser bo, però molt millor quan més agradable sigui l’entorn. Hi han moltes formes de fusionar esport i planificació urbanística. Encara que no sigui una relació molt evident, tothom ha fet alguna vegada alguna excursió al camp, ha fet un recorregut a peu coneixent indrets d’alguna ciutat, ha passejat junt a la llera d’un riu o en una platja, etc. Ens trobem amb diferents entorns, espais lliures, àrees d’activitat que es converteixen en poliesportius, gimnasos a l’aire lliure.

Les ciutats moltes vegades ens ofereixen aquests espais, zones que inicialment no han estat dissenyades com a esportives però que per les seves característiques, principalment ambientals, poden ser susceptibles d’un ús esportiu. Un exemple d’això pot ser la llera d’un riu urbà. Aquestes zones depenen de si es troben dotades d’elements o serveis auxiliars mínims, per poder acollir diferents activitats esportives.

El planejament urbanístic, amb aquest marc de fons, assoleix una gran importància, ja que, ès qui té la possibilitat d’establir reserves de terrenys per aquests fins, mitjançant la nova creació de parcs, jardins i àrees d’activitats susceptibles de practicar esport.

Així doncs, la planificació urbanística es posa al servei del ciutadà per lluitar contra l’obesitat i el sedentarisme, i d’altres factors de risc per poder patir malalties cardiovasculars, incentivant els hàbits de la vida saludable. En definitiva per crear espais i entorns saludables.

                                                                     Àrea d’activitat física al Parc Fluvial del riu Ripoll (Sabadell)

Des de les diferents administracions governamentals, s’han portat a terme als últims anys, estratègies per frenar el sedentarisme, el sobrepès i la inactivitat. Entre aquestes destaquem aquelles relacionades amb els entorns urbanístics, como poden ser diferents Plans Integrals per a la Activitat Física i l’Esport. És aquí on és més evident, a on entenem aquell punt d’innovació i orientació de nous horitzons en la planificació de les nostres ciutats per a la pràctica d’activitat física.

Dins d’aquestes estratègies es recullen una sèrie de programes i mesures. Algunes centren el seu programa en intervencions urbanes, afavorint projectes d’esport en l’espai públic, adaptant circuits aeròbics per gent gran; incloent la perspectiva de gènere en el disseny i ús d’espais esportius; incloent a les persones amb discapacitat en l’oferta esportiva municipal, comarcal i provincial; convocant projectes d’esport, creativitat e inclusió social; desenvolupant el Pla Nacional per al transport a peu i en bicicleta.

En concret, entre les propostes o programes que es llencen per al foment de l’us de les àrees d’activitat no equipades podem esmentar:

 -Condicionament de rutes amb petites estacions que informen al voltant del tipus d’exercici que es fa, en funció del tipus de terreny, pendents, escalinates…, proporcionant la informació relacionada amb el consum de Kcal per trams o per escales pujades i baixades.

 -Condicionar amb senyals al sòl, llarg passejos marcant diferents formes de realitzar-los: passos llargs, passos curts, ràpids,… diferenciant per colors les senyals en funció de la intensitat o dificultat de tipus de marxa.

 -Elaborar un carrer marcant itineraris i donant informació de l’exercici físic que es realitzarà si es va caminant o en bici.Punts km ,etc….

Totes aquestes estratègies i propostes, junt amb d’altres, no tenen altre fi que conseguir que el nostres municipis/ciutats, afavoreixin la pràctica habitual de l’esport, possibilitant al ciutadà interactuar amb l’entorn, creant noves àrees d’activitat saludables.