La Cartografia que ens ofereix GoogleMaps avui dia és de les més consultades per tothom tant a nivell d’ordinadors personals com des de terminals smartphone.

Per a molts usuaris les dades i referències que hi apareixen allà son agafades pràcticament com a una veritat absoluta i inqüestionable.
A continuació, a mode de significativa anècdota, presentarem un exemple on observem que no totes les dades que hi surten cartografiades han passat per un filtre de veracitat i autenticitat.
Es tracta del punt on GoogleMaps té ubicada l’estació de Sabadell Centre de Renfe (Fletxa Vermella) i que actualment és l’edifici de l’estació d’autobusos de Sabadell.
Veritablement era l’antiga parada de Sabadell Centre de Renfe que, degut al soterrament de la Línia, va deixar d’utilitzar-se al 1973! és a dir, 25 anys
abans de la fundació de Google. Com podeu observar a la imatge de sota l’actual Estació de Sabadell Centre de Renfe (Fletxa verda), que a més està soterrada, es troba a uns 175 metres del punt senyalat per GoogleMaps. Seria interessant saber quina Font de dades va consultar l’empresa californiana per geoposicionar aquesta estació.

Una altra font d’informació cartogràfica digital, que tracta les dades de forma ben diferent a GoogleMaps es la del projecte d’OpenStreetMap, on son els propis usuaris els que van configurant la cartografia de la seva ciutat. A continuació observem com el punt de la estació de Sabadell Centre en aquesta segona font està correctament ubicat.

Cal utilitzar aquest exemple per reflexionar sobre la importància de les dades més quotidianes que consultem a diari i preguntar-nos per la seva veracitat i credibilitat, ja que com podem veure en aquest cas no estan exemptes d’errades significatives. Cal donar valor al manteniment de les dades geogràfiques que han de ser mantenides i actualitzades constantment