Fa temps que des de Solucions estem impulsant l’inventari d’espais abandonats, degradats i en desús del nostre territori. Anem camí dels 50 Espais VAT, com els hem batejat, Valor Afegit al Territori, ja que considerem que son Espais que cal conèixer, estudiar i fer-ne propostes per a la seva rehabilitació en busca d’una nova vida que aporti un nou valor al municipi on es localitzen.
Fins i tot tenim un mapa on volem reflectir la localització de molts d’aquests espais. Aquesta iniciativa el que pretén és visualitzar una problemàtica comuna a molts dels municipis del país. Arribats a aquest punt ens hem de plantejar que al tractar-se d’un fet què és repeteix a tot el territori, de nord a sud i d’est a oest si cal una política de planificació estratègica d’aquests espais a nivell supramunicipal.
En tot cas si aquesta problemática és preten abordar des d’una escala supramunicipal ens hem de preguntar:
  1. On estan aquests espais? Adreça i Coordenades. Referencia Cadastral
  1. A quin municipi?
  1. Per quin planejament estan afectats? Classificació i Qualificació Urbanística
  1. Hi ha cap pla o projecte en marxa?
  1. Quins son els propietaris? Agents implicats
  1. Com es l’espai? Entorn Urbà, rural, una mica d’història…
  1. Altres
Volem fer una CRIDA (en majúscules) a Geògrafs, Arquitectes, Enginyers, i tota la resta de professionals vinculats al territori i evidentment a tots aquells ciutadans i ciutadanes anònims que vulguin identificar un espai abandonat, en desús i/o degradat de la seva vila, del seu municipi o ciutat per tal que aparegui al nostre VATMAP. Per aquest motiu hem habilitat un mail el: espaisvat@solucionsgeografiques.info per atendre les vostres propostes.
Solucions disposa d’una Fitxa amb informació detallada dels Espais VAT que fins al moment hem inventariat. La tenim a disposició de tot aquell que vulgui apostar per defensar un nou projecte en qualsevol d’aquests Espais.
Si considereu que aquests espais es mereixen una segona oportunitat, si teniu un projecte interessant i necessiteu la cooperació de Geògrafs, Arquitectes, Enginyers i Advocats per a desenvolupar una proposta de planificació estratègica no dubtis a contactar amb nosaltres.