BALANÇ SEGON
TRIMESTRE 2014

 

El primer que podem dir del Balanç del segon trimestre de l’any 2014 per a Solucions Geogràfiques és que ha estat un Trimestre amb molta
activitat i força satisfactori. Han ocorregut moltes coses i aquí n’explicarem les més destacades per a nosaltres:

 

En primer lloc cal destacar que ja tenim una seu física: El despatx número 8 del Centre de Promoció Empresarial del Vapor Llonch de Sabadell. Aquest fet ens ha ajudat molt a organitzar-nos i estructurar millor la nostra feina.

 

Cal fer esment també dels projectes que hem anat portant endavant durant aquests tres mesos, on per sobre de tot destacaríem l’inventari Georeferenciat de l’arbrat de Calafell, que tot just acabem de finalitzar. També hem fet diversos peritatges per a advocats on hem delimitat els límits cartogràfics de finques registrals que a partir de la seva descripció no quedava gaire definit.

 

Un altre fet important es que durant gairebé dos mesos Sara González Pérez ha fet les pràctiques del Màster d’Estudis Territorials i de la Població, esdevenint la primera becaria de la historia de Solucions Geogràfiques.

 

També cal recordar que durant aquests mesos per part de Solucions Geogràfiques han predominat els contactes comercials per tal de donar-nos a conèixer, fet lògic si tenim en compte que tot just es aquest el nostre primer semestre d’activitat. Han sovintejat els contactes amb empreses i
administracions per explicar quines son les nostres iniciatives i propostes.
Volem agrair el suport que ens van donar el Daniel Pérez i el Jordi Ruiz durant la nostra participació al Sabadell Smart Congress on vam presentar la nostra app UrbanSG, un visor d’elements urbans amb tècniques de Realitat Augmentada.

 

Per part nostra volem aprofitar la segona part de 2014 per tal de consolidar el nostre projecte, on les accions comercials esdevenen claus per continuar contactar amb professionals del nostres àmbits, aconseguir que coneguin les nostres iniciatives, com entenem la Geografia i com volem mostrar-nos.