Al maig de 2015 i amb encara no 50 indrets inventariats, ens preguntàvem si calia anar cap a una planificació estratègica dels Espais VAT que hi ha a Catalunya http://solucionsgeografiques.blogspot.com.es/2015/05/cap-una-planificacio-estrategica.html
Gairebé un any després i a punt d’arribar als 450 Espais VAT la resposta la tenim cada vegada més clara i evident.
Tal i com podeu comprovar al mapa de http://espaisvat.cat/mapa/ hi ha una forta dispersió territorial d’aquesta realitat, d’aquests indrets sense vida aparent, sense un ús futur definit i amb un present inquietant i poc engrescador.

 

Amb un Espai VAT per cadascuna de les 42 comarques de Catalunya i amb una altra dada que ens reafirma en aquesta transversalitat territorial és el fet que 21 d’aquests Espais VAT inventariats es troben en micropobles, és a dir, municipis de menys de 500 habitants i que pujen fins a 34 si parlem dels municipis de menys de 1.000 habitants.
El proper divendres 15 d’Abril a Sant Miquel de Campmajor, un micropoble evidentment, és realitza una interessant jornada amb el títol de “Els Micropobles: paisatge, urbanisme i identitat territorial” que organitzades per l’Observatori del Paisatge serà una bona oportunitat per escoltar la situació dels micropobles i aprendre sobre les seves experiències.
No cal dir que constitueix una oportunitat interessant per a traslladar i posar de manifest la presencia, també als micropobles dels Espais VAT.
Ens veiem a Sant Miquel de Campmajor!