VAT-MAP, PROJECTE PER LA GEOLOCALITZACIÓ D’ESPAIS VAT

 

 Què entenem per ESPAIS VAT?

 ESPAIS VAT (VALOR AFEGIT AL TERRITORI) són enclavaments que per molt diversos motius ja sigui la crisi econòmica actual, abandonament per part dels seus propietaris, ja siguin públics o privats, es troben en una situació de degradació greu. Nosaltres considerem que aquests ESPAIS VAT, disposen d’un elevat POTENCIAL PAISATGÍSTIC, PATRIMONIAL, NATURAL, SOCIAL, etc. que fa indispensable la seva localització per tal de fer evident el seu deteriorament així com per promoure’n usos alternatius seguint els preceptes de la sostenibilitat ambiental, paisatgística i social. La seva localització pot ser enmig d’un entorn rural però també poden fer referència a, per exemple, antics espais industrials abandonats als centres de les nostres ciutats.

Per aquest motiu us convidem a que ens adreceu a espaisvat@solucionsgeografiques.info tots aquells ESPAIS VAT que conegueu i els anirem penjant en el mapa que trobeu a continuació. Des de SOLUCIONS la nostra voluntat és la d’ajudar en la materialització de propostes que ajudin a evitar aquesta degradació i es puguin generar sinèrgies positives pel conjunt d’actors implicats. Probablement sobre alguns d’aquests espais ja hi ha algun tipus d’idea o planificació i resten enquistats en algun calaix. La nostra motivació és la de donar visibilitat a aquests espais i promoure’n noves idees i projectes per recuperar aquests espais pel conjunt de la societat.

Disposeu de tota la informació sobre aquest projecte a http://www.espaisvat.cat/

Per tal de tirar endavant projectes d’aquest caire SOLUCIONS disposa d’un ampli ventall de COL·LABORADORS (Arquitectes, Arqueòlegs, Historiadors, etc.) que garanteixen la solvència en la redacció i execució d’aquestes iniciatives.