AVÍS LEGAL

 

CONDICIONS D’ÚS

En compliment del reglament (ue) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, Solucions Geogràfiques l’informa que és titular dels llocs web solucionsgeografiques.info D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Solucions Geogràfiques notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és Solucions Geogràfiques amb NIF F66905183 i seu al Carrer Tres Creus 236, de Sabadell. Per contactar amb l’empresa mail a info@solucionsgeografiques.info

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés a i ús dels llocs web de Solucions Geogràfiques atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de Solucions Geogràfiques, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de Solucions Geogràfiques proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per Solucions Geogràfiques per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Solucions Geogràfiques contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Solucions Geogràfiques no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
Solucions Geogràfiques declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Solucions Geogràfiques no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

 

MODIFICACIONS

Solucions Geogràfiques es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

Solucions Geogràfiques es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Solucions Geogràfiques informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Solucions Geogràfiques no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Solucions Geogràfiques informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Solucions Geogràfiques amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Solucions Geogràfiques ,informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; Carrer Tres Creus 236, 08203, Sabadell (Barcelona).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Així mateix, Solucions Geogràfiques es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i Solucions Geogràfiques es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Solucions Geogràfiques, els jutjats o tribunals de la localitat de SABADELL.