PERITATGES

 

peritaje

Un informe pericial que ajudi a les parts implicades en un conflicte on la component territorial és un element central de l’anàlisi de les variables és una de les tasques que podem realitzar com a Perits Judicials del Col·legi de Geògrafs de Catalunya.

 

Problemàtica:

Discrepàncies entre les realitats de la Cartografia Física, Topogràfica, Cadastral i Registral.   

GIS, eines d’anàlisi espacial multivariable per la resolució de conflictes territorials.

Solució:

Utilitzant una eina com el GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica) que permeten el tractament de dades georeferenciades de forma molt senzilla pels professionals de la Geografia, aconseguim tractar múltiples variables per l’anàlisi de qualsevol problemàtica amb una component territorial. Aquest fet ens permet donar un valor afegit respecte d’altres disciplines. Hem treballat per a diversos advocats que volien delimitar amb precisió les finques registrals dels seus clients per tal de resoldre litigis amb propietaris de finques colindants que poden arribar als tribunals.