INVENTARI GEOREFERENCIAT ARBRAT DE CALAFELL

Inventari final

Durant els mesos de Maig i Juny de 2014 hem realitzat un acurat inventari georeferenciat de tot el municipi de Calafell. Té la gran virtut de permetre la sistematització de la informació geogràfica vinculada a l’arbrat per tal de millorar i planificar des d’una eina d’anàlisi i gestió molt potent com son els GIS.

 

Problemàtica:

La poda de l’arbrat pot suposar per a molts ens municipals un important mal de cap i una despesa considerable dins dels pressupostos municipals.   

Inventariar, classificar i proposta de millora en la gestió.

Solució:

Disposar de la GeoInformació vinculada a diferents elements de l’espai municipal (en aquest cas l’arbrat) ajuda a tenir un control directe de la distribució d’aquests per l’espai. A més permet l’explotació de les dades per ajudar a prendre decisions en la Gestió diària. A tall d’exemple: Si sabem on estan localitzats els escocells buits podrem planificar la següent campanya de plantades prioritzant aquells que es trobin en voreres més amples de cinc metres. Tot aquest tipus d’anàlisi es poden complementar en funció de la informació associada a cada element, com per exemple: Espècie, perímetre, tipus d’emplaçament (parc o vial), estat fitosanitari, arbres catalogats, distribució per barris, equipaments, etc .