Estudi de l’entrada de clients en una botiga de la Rambla de Barcelona

 

Vam portar a terme un estudi per veure l’afectació de com la instal·lació d’un element del mobiliari urbà va afectar l’afluència de clients d’una botiga ubicada a Les Rambles de Barcelona.

 

Problemàtica:

La instal·lació d’una tanca en la cantonada d’una botiga podia afectar l’afluència de clients.

Anàlisi de l’afluència de clients a la botiga abans i desprès de la modificació al mobiliari urbà.

Solució:

Una botiga ubicada molt a prop del mercat de La Boqueria, amb diverses portes d’entrada, ens va plantejar que l’Ajuntament volia col·locar una tanca paral·lela a una d’aquestes portes. El nostre client considerava que la instal·lació d’aquest element afectaria l’accés de clients a la seva botiga. La nostra tasca va consistir en realitzar un estudi de l’afluència de clients a la botiga, en diverses franges horàries, per a cadascuna de les portes d’entrada, previ a la instal·lació de la tanca. Amb posterioritat es va realitzar el mateix estudi però amb les tanques ja instal·lades. Amb les dades recollides vam realitzar un informe pericial per al nostre client, on es podien observar les variacions del fluxe d’entrada dels clients potencials que accedien per les seves portes i la influència que havia pogut significar la nova tanca.