PROJECTES

Els membres de Solucions abans del naixement de la empresa ja teniem un ampli bagatge de col·laboracions en projectes de diverses temàtiques. A continuació en fem una enumeració dels més destacats.

PRINCIPALS PROJECTES DESENVOLUPATS EN TECNOLOGIES GIS/TIG

Accessibilitat en transport públic als polígons d’activitat econòmica a l’RMB (APIRMB)//Definició d’un Sistema Nacional de Plataformes Logístiques de Mèxic i Pla d’implementació (BID)//Avaluació de la implantació del sistema públic de lloguer de bicicletes de Vitoria-Gasteiz (INDRA)//Avaluació transport a la demanda i la seva implantació en l’àmbit AMTU (AMTU)//ATM Intermodalitat BUS-FFCC (ATM)// Reflexions sobre implantació d’un nou sector econòmic a Soses, Lleida (TDA Arquitectura y Urbanismo 2002)//Digitalització de bases gràfiques de diferents Registres de la Propietat de Catalunya dins del Projecte GEOBASE (Colegio de Registradores de la Propiedad)//Cartografia sobre riscos d’inundabilitat (SENER)//Col·laboracions per elaboració de cartografia amb la Xarxa de Custodia del Territori (XCT)// Pautes i criteris per a l’elaboració d’un Sistema d’Informació continu de polígons d’activitat econòmica de la Província de Barcelona (Diputació de Barcelona) 

PROJECTES DESTACATS MOBILITAT I TRANSPORTS

Plans de Mobilitat de Cornellà(Diputació de Barcelona)//Pla Mobilitat de Vic (Diputació de Barcelona)//Pla Mobilitat de Tarragona (EMT)// EAMG de la modificació del PGM a Av. dels Vents en Badalona (Salas, Serveis Immobiliaris)//EAMG de l’ampliació del Campus ESADE (ESDAE)//Viabilitat d’un enllaç ferroviari entre Bayonne i San Sebastià (Eurocite Basque)//Pla de mobilitat i accessibilitat del Pol. Ind. de Sabadell i Sant Quirze del Vallès (Diputació de Barcelona).

PROJECTES DESTACATS EN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I ECONÒMIC

Memòria territorial ZAL Terrassa (CILSA)//Consultoria de Direcció PCiTAL (Consorci del Parc Científic i Tecnològic agroalimentari de Lleida)// MENTOR: Projecte pilot polígon de nova creació (Diputació de Barcelona)//Diagnòstic territorial i definició d’escenaris de futur (Aj. de Santa Margarida de Montbui)//Reflexions sobre implantació d’un nou sector econòmic a Soses, Lleida (TDA Arquitectura y Urbanismo 2002)//Anàlisi d’empreses a l’àmbit de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura).

PROJECTES DESTACATS EN LA PLANIFICACIÓ URBANA

Pla Local d’Habitatge de Lliçà de Vall (director de projecte)//POUM Besalú//POUM de Matadepera//POUM de Constantí//POUM de Montmaneu//PGOU de Calvià//Anàlisis GIS de l’estudi d’impacte ambiental del Pla Parcial Industrial de Sant Feliu de Llobregat//Redacció dels treballs d’anàlisi i viabilitat d’alternatives per a completar el sistema de transport públic urbà i interurbà de Terrassa amb relació a la futura xarxa viària definida en el POUMT.